Πέντε χρόνια μετά. Συνέντευξη με την Έφη Λατσουδη

Νέα Επίσης διαθέσιμο:  EN 
Η Έφη Λατσούδη μιλάει για την κατάσταση στη Λέσβο το 2020, σε σύγκριση με το 2015.
Εκτύπωση