Θέση Συντονιστή/τρια Έργου Εργαστηρίων Ανακύκλωσης

Recruitments Also available:  EL 
Image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Συντονιστή/ριας Έργου στα εργαστήρια ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών Safe Passage - Bags Workshops και Humade (περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια μπορείτε να βρείτε εδώ).

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Συντονισμός της ομάδας των εργαστηρίων

Συντονισμός/οργάνωση ομάδας εργαστηρίων, συλλογή και διαχείριση πιθανών αιτημάτων, αναγκών/ελλείψεων. Ανάληψη και εκχώρηση πρωτοβουλιών και αρμοδιοτήτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ομάδα

Διοικητικό Προσωπικό

Τοποθεσία

Μυτιλήνη

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος (κατά προτίμηση marketing ή οικονομικών ή κοινωνικών σπουδών).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη χρήση Η/Υ, Microsoft Word/PowerPoint/Excel.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα / Ικανότητα γραπτού λόγου.
 • Δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εντός/εκτός Ελλάδας.
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διαπολιτισμικό πεδίο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Βασικές γνώσεις ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (βίντεο και φωτογραφία).
 • Εξοικείωση με καλλιτεχνικά/δημιουργικά εργαστήρια.
 • Εθελοντική εργασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Ιουλίου 2019

Μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα παρακαλούμε να μας αποστείλετε μία συνοδευτική επιστολή περιγράφοντας τους λόγους που σας ενδιαφέρει η θέση.  Επίσης η αναφορά δύο συνεργατών από την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία είναι απαραίτητη προς πιθανή αναζήτηση συστατικών επιστολών.

Φόρμα Αίτησης Πρόσληψης

όλα τα στοιχεία απαιτούνται

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

COM_CONVERTFORMS_UPLOAD_DRAG_AND_DROP_FILES COM_CONVERTFORMS_UPLOAD_BROWSE
COM_CONVERTFORMS_UPLOAD_DRAG_AND_DROP_FILES COM_CONVERTFORMS_UPLOAD_BROWSE
COM_CONVERTFORMS_UPLOAD_DRAG_AND_DROP_FILES COM_CONVERTFORMS_UPLOAD_BROWSE